خرید بیشه کلا

بیشه کلا دارای شهرک اکباتان می‌باشد که زمین های آن شامل قطعات 200 الی 5 هزار متری برای تفکیک و ساخت و ساز مناسب میباشد


زمین ساحلی محمودآباد کد 2287
محمودآباد
مساحت:
3,500 متر
0 خواب
0 حمام

28.050 میلیارد

کد: 2287

نقد و اقساط

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 3923
محمودآباد
مساحت:
213 متر
0 خواب
0 حمام

1.491 میلیارد

کد: 3932

نقدی

زمین محمودآباد کد 4494
محمودآباد
مساحت:
929 متر
0 خواب
0 حمام

1.900 میلیارد

کد: 4494

نقد و اقساط

زمین شهرکی محمود آباد کد 5455
محمودآباد
فوری
مساحت:
220 متر
0 خواب
0 حمام

450 میلیون

کد: 5455

نقد و اقساط

زمین محمودآباد کد 597
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

1.020 میلیارد

کد: 597

نقدی

ویلا محمودآباد بیشه کلا کد3188
محمودآباد
مساحت:
230 متر
3 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 3188

نقدی

زمین محمودآبادکد2232
محمودآباد
مساحت:
130 متر
0 خواب
0 حمام

208 میلیون

کد: 2233

نقدی

زمین محمودآباد بیشه کلا کد 4869
محمودآباد
مساحت:
300 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: 4769

نقدی

زمین بیشه کلا محمودآباد کد 5616
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

6.600 میلیارد

کد: 5616

نقدی

زمین بیشه کلا محمودآباد کد 5615
محمودآباد
مساحت:
7,000 متر
0 خواب
0 حمام

8.400 میلیارد

کد: 5615

نقدی

ویلای محمودآباد بیشه کلا کد 7527
محمودآباد
مساحت:
240 متر
2 خواب
1 حمام

2.200 میلیارد

کد: 7527

نقدی

ویلا بیشه کلا محمودآباد کد 3664
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
2 حمام

5 میلیارد

کد: 3664

نقدی

زمین محمودآباد کد 2030
محمودآباد
مساحت:
2,800 متر
0 خواب
0 حمام

5.350 میلیارد

کد: 2030

نقدی

زمین محمودآباد کد 4338
محمودآباد
مساحت:
4,200 متر
0 خواب
0 حمام

8.400 میلیارد

کد: 4338

نقدی

زمین محمودآباد کد 4339
محمودآباد
مساحت:
8,300 متر
0 خواب
0 حمام

20.750 میلیارد

کد: 4339

نقدی

زمین سرخرود کد 7417
محمودآباد
مساحت:
265 متر
0 خواب
0 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7417

نقدی

ویلا محمودآباد کد ۱۲۷۸
محمودآباد
مساحت:
280 متر
5 خواب
3 حمام

4.700 میلیارد

کد: 1278

نقد و اقساط

ویلا استخر دار محمودآباد کد ۳۶۷۱
محمودآباد
مساحت:
225 متر
3 خواب
4 حمام

4.100 میلیارد

کد: 3671

نقد و اقساط

زمین در محمودآباد کد 3923
محمودآباد
مساحت:
213 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 3923

نقد و اقساط

زمین ساحلی محمودآباد کد ۴۴۹۵
محمودآباد
مساحت:
5,500 متر
خواب
حمام

1.485 میلیارد

کد: 4495

نقد و اقساط

زمین مسکونی تجاری محمودآباد کد۴۴۹۳
محمودآباد
مساحت:
870 متر
خواب
حمام

9.570 میلیارد

کد: 4493

نقدی

زمین در محمود آباد کد ۴۱۷۸
محمودآباد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: 4178

نقد و اقساط

زمین باغی سند دار محمودآباد کد ۴۹۳۵
محمودآباد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

2.100 میلیارد

کد: 4935

نقدی

زمین ساحلی سرخرود کد ۳۶۲۶
محمودآباد
مساحت:
5,000 متر
خواب
حمام

35 میلیارد

کد: 3616

نقد و اقساط

زمین شهرکی محمود آباد کد ۵۴۵۴
محمودآباد
مساحت:
3,000 متر
خواب
حمام

5.400 میلیارد

کد: 5454

نقد و اقساط

زمین سند دار سرخرود کد ۴۹۰۰
محمودآباد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

3.500 میلیارد

کد: 4900

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0