خرید بلوار فانوس

بلوار فانوس روبروی خط دریا سرخرود می باشد که در شهرک مرتضوی شهرک گلایل شهرک سعادت در قواره ها و متراژهای مختلف با قیمت مناسب برای خرید و ساخت و ساز می باشد


ویلا سرخرود بلوار فانوس2046
سرخرود
مساحت:
178 متر
3 خواب
1 حمام

3.100 میلیارد

کد: 2046

نقدی

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد 4932
سرخرود
مساحت:
158 متر
0 خواب
0 حمام

1.200 میلیارد

کد: 4932

نقدی

زمین سرخرود کد 1020
سرخرود
مساحت:
310 متر
0 خواب
0 حمام

4.700 میلیارد

کد: 1020

نقد و اقساط

زمین سرخرود کد 2985
سرخرود
مساحت:
230 متر
0 خواب
0 حمام

3.450 میلیارد

کد: 2985

نقدی

زمین سرخرود کد 5017
سرخرود
مساحت:
216 متر
0 خواب
0 حمام

3.888 میلیارد

کد: 5017

نقدی

خرید زمین سرخرود کد ۵۴۷۸
سرخرود
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

2.400 میلیارد

کد: 5478

نقد و اقساط

ویلا سرخرود کد 7421
سرخرود
مساحت:
125 متر
3 خواب
2 حمام

4 میلیارد

کد: 7421

نقدی

زمین سرخرود کد5108
سرخرود
مساحت:
2,500 متر
0 خواب
0 حمام

11.250 میلیارد

کد: 5108

نقدی

زمین بلوار فانوس سرخرود کد 7457
سرخرود
مساحت:
390 متر
0 خواب
0 حمام

2.925 میلیارد

کد: 7457

نقدی

زمین سند دار مسکونی سرخرود کد ۴۹۹۶
سرخرود
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

2 میلیارد

کد: 4996

نقد و اقساط

زمین بلوار فانوس سرخرود کد 7422
سرخرود
مساحت:
200 متر
0 خواب
0 حمام

2.300 میلیارد

کد: 7422

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 7420
سرخرود
مساحت:
252 متر
0 خواب
0 حمام

3.024 میلیارد

کد: 7420

نقدی

ویلا سرخرود کد ۳۹۹۶
سرخرود
مساحت:
170 متر
2 خواب
1 حمام

2.300 میلیارد

کد: 3996

نقدی

زمین سرخرود کد ۷۳۰۵
سرخرود
مساحت:
310 متر
خواب
حمام

4.700 میلیارد

کد: 7305

نقدی

زمین در سرخرود کد 7047
سرخرود
مساحت:
158 متر
خواب
حمام

1.343 میلیارد

کد: 7047

نقدی

خرید زمین سرخرود کد 7247
سرخرود
مساحت:
564 متر
خواب
حمام

6.200 میلیارد

کد: 7247

نقد و اقساط

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد ۴۹۳۳
سرخرود
مساحت:
285 متر
خواب
حمام

3.420 میلیارد

کد: 4933

نقدی

ویلا سرخرود کد 2163
سرخرود
مساحت:
323 متر
3 خواب
2 حمام

5.200 میلیارد

کد: 2163

نقد و اقساط

زمین مسکونی سند دار سرخرود کد ۴۹۴۷
سرخرود
مساحت:
2,000 متر
خواب
حمام

20 میلیارد

کد: 4947

نقدی

زمین شهرکی در سرخرود کد ۵۰۶۱
سرخرود
مساحت:
508 متر
خواب
حمام

7.620 میلیارد

کد: 5061

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0