شهرکی ویلا در شمال در بابلسر

خرید شهرکی ویلا در شمال در بابلسر

ویلا و آپارتمان و زمین های شهرکی دارای نگهبانی 24 ساعته شبانه روزی امنیت و آرانمش را برای شما به ارمغان می آورد شهرک هایی مانند دریاکنار خانه دریا و خزرشهر و فرزاد شهر


فروش شهرک یکجا – فروش 58 ویلا یکجا – فروش مجتمع
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R185

نقد و اقساط

خرید ویلا – ویلا شهرکی – ویلا در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
235 متر
3 خواب
حمام

توافقی

کد: R98

نقد و اقساط

فروش ویلابابلسر – ویلادر شمال – ویلاشمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R154

نقد و اقساط

فروش ویلا یکجا – فروش شهرک یکجا – فروش 120 ویلا یکجا
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
75 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R184

نقد و اقساط

زمین شهرکی – زمین در بابلسر – زمین فروشی شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R95

نقد و اقساط

فروش ویلا شمال – ویلابابلسر – ویلاشهرکی شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
279 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R135

نقد و اقساط

ویلایی زیبا در شهر بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
80 متر
2 خواب
حمام

توافقی

کد: R93

نقد و اقساط

خریدویلاشهرک صفائیه – ویلاشمال – املاک یوسفی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R139

نقد و اقساط

ویلا شهرکی بابلسر – ویلا در شمال – ویلا فروشی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
250 متر
2 خواب
حمام

توافقی

کد: R96

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در شمال – ویلا در شمال – ویلا خزر کنار در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R190

نقد و اقساط

خرید ویلا در شمال – ویلا شهرکی – ویلا در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
280 متر
3 خواب
حمام

توافقی

کد: R97

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا فروشی بابلسر – ویلا دوبلکس
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
150 متر
3 خواب
حمام

توافقی

کد: R94

نقد و اقساط

ویلای فروشی   ویلای فلت   مبله بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R101

نقد و اقساط

ویلا بابلسر – خرید ویلا صفائیه بابلسر – املاک شمال – ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R105

نقد و اقساط

ویلاشمال – ویلا در شمال – ویلابابلسر شهرکی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R134

نقد و اقساط

فروش ویلا شمال – ویلا در شمال – ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R155

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – ویلا در بابلسر – ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
250 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R156

نقد و اقساط

ویلا فریدونکنار – ویلا شهرکی – ویلا دوبلکس – شهرک بهار نارنج
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
118 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1336

نقد و اقساط

فروش ویلاشمال – ویلا بابلسر – ویلای شمال – شهرکی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R160

نقد و اقساط

ویلاشمال – خرید ویلابابلسر – ویلاشهرکی – املاک یوسفی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
415 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R142

نقد و اقساط

فروش ویلا در بابلسر – ویلا شمال – ویلا در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R157

نقد و اقساط

اجاره ویلا در خزرشهر – ویلا در شهرک خزرشهر – ویلا اجاره ای
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R170

نقد و اقساط

ویلا شهرکی در شمال – ویلا در شمال – ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R197

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0