ساحلی ویلا در شمال در بابلسر

خرید ساحلی ویلا در شمال در بابلسر

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


ویلا در دریاکنار – ویلا دریاکنار – ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R186

نقد و اقساط

اجاره دریاکنار – ویلا در شمال – ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R175

نقد و اقساط

ویلادرشمال – ویلا شمال – فروش ویلابابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R144

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – ویلا شمال – ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R159

نقد و اقساط

ویلا در شمال – فروش ویلا در شمال – ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
0 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R158

نقد و اقساط

ویلا ساحلی – شهرک ساحلی – ویلا ساحلی بابلسر – ویودریا – ویلا شهرکی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
380 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R106

نقد و اقساط

ویلا ساحلی   شهرکی در شمال – خرید و فروش ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
460 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R198

نقد و اقساط

خرید آپارتمان ساحلی در شمال – آپارتمان ساحلی در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
155 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1436

نقد و اقساط

ویلاشمال – فروش ویلابابلسر – ویلاشهرک خزرکنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R143

نقد و اقساط

ویلا شهرک دریاکنار – ویلا در شمال – اجاره دریاکنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R176

نقد و اقساط

اجاره ویلا در شهرک دریاکنار – اجاره ویلا دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R179

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – ویلا ساحلی در بابلسر –
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R183

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی – آپارتمان بابلسر – خرید آپارتمان شمال – خرید آپارتمان زیرقیمت
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
100 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R108

نقد و اقساط

ویلا شمال – خرید ویلا در بابلسر – ویلا ساحلی – ویلا دوبلکس
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R104

نقد و اقساط

ویلا شمال – ویلا ساحلی – ویلا فروشی – ویلا زیر قیمت
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R103

نقد و اقساط

ویلا اجاره ای – اجاره ویلا در شمال – اجاره ویلا رویان
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1378

نقد و اقساط

آپارتمان در بابلسر – آپارتمان در شمال بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
75 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R203

نقد و اقساط

اجاره ویلا شمال – اجاره ویلا شهرک دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
350 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R171

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0