زمین ویلا در شمال در بابلسر

خرید زمین ویلا در شمال در بابلسر

خرید ویلا در شمال برای شما یک سرمایه گذاری عالی می باشد به این دلیل که ساخت و ساز در شهرهای شمالی گسترش و رونق زیادی دارد و همین بر ارزشمندی ملک های منطقه تاثیر بسیار بالایی دارد .


زمین شهرکی – زمین در بابلسر – زمین فروشی شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R95

نقد و اقساط

خریدو فروش زمین دربابلسر – زمین بابلسر – زمین شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
180 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R141

نقد و اقساط

زمین شمال – زمین در شمال – زمین بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
265 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R147

نقد و اقساط

فروش زمین شمال – زمین بابلسر – املاک یوسفی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
240 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R140

نقد و اقساط

زمین در بابلسر – فروش زمین شمال – زمین شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
7 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R137

نقد و اقساط

فروش زمین بابلسر – زمین در شمال – زمین شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R150

نقد و اقساط

فروش زمین شمال – زمین شمال – زمین بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R148

نقد و اقساط

فروش زمین مسکونی – زمین شمال – زمین در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
235 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R152

نقد و اقساط

فروش زمین شمال – زمین شمال – زمین در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R151

نقد و اقساط

فروش زمین در بابلسر – زمین شمال – زمین در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
210 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R149

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0