ساحلی شهرک دریا کنار در بابلسر

خرید ساحلی شهرک دریا کنار در بابلسر

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


ویلا – دریاکنار – شهرک دریاکنار – فروش ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
513 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R1340

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در دریا کنار
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R207

نقد و اقساط

ویلا در دریا کنارشهرک برند – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R208

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – ویلا شهرک دریا کنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R166

نقد و اقساط

ویلا در دریاکنار – ویلا شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
660 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R120

نقد و اقساط

مدرن ترین ویلاها – لوکس ترین ویلا ها – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R164

نقد و اقساط

ویلا شهرک دریا کنار – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
870 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R205

نقد و اقساط

دریاکنار – ویلا – شمال – بابلسر – شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
465 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R162

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – ویلا دریاکنار – ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R165

نقد و اقساط

اجاره ویلا در شهرک دریا کنار – اجاره ویلا دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
360 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R169

نقد و اقساط

ویلادرشمال – فروش ویلا در شمال – شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
520 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R161

نقد و اقساط

اجاره ویلا در دریاکنار – اجاره ویلا روزانه در دریاکنار – اجاره ویلا شمال
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R189

نقد و اقساط

ویلا اجاره در شمال – اجاره ویلا در دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R178

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در شهرک دریا کنار
بابلسر
مساحت:
1,150 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R206

نقد و اقساط

ویلا شمال – ویلا ساحلی بابلسر – خرید ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
1,225 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R113

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – لوکس ترین ویلاها – دریاکنار
بابلسر
مساحت:
600 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R163

نقد و اقساط

فروش ویلا در دریاکنار – ویلا شهرک دریاکنار – ویلادرشمال
بابلسر
مساحت:
500 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R167

نقد و اقساط

ویلا شهرک دریاکنار – ویلا در شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R117

نقد و اقساط

ویلا در بابلسر – شهرک دریاکنار – اجاره ویلا
بابلسر
مساحت:
270 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R177

نقد و اقساط

ویلا در شهرک دریا کنار – ویلا در شمال – ویلا استخردار در بابلسر
بابلسر
مساحت:
620 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R192

نقد و اقساط

ویلا در شمال – مدرنترن ویلا ها در شمال – ویلا در دریا کنار
بابلسر
مساحت:
650 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R194

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا دریاکنار
بابلسر
مساحت:
450 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R204

نقد و اقساط

اجاره ویلا شمال – اجاره ویلا دریاکنار – اجاره ویلا دید به دریا
بابلسر
مساحت:
120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R187

نقد و اقساط

ویلا در شمال – اجاره ویلا در شمال – اجاره ویلا دریاکنار
بابلسر
مساحت:
360 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R172

نقد و اقساط

ویلا شهرک دریا کنار – خرید ویلا بابلسر – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
800 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R114

نقد و اقساط

خرید ویلا دریاکنار – شهرک دریاکنار – املاک دریاکنار – املاک بابلسر
بابلسر
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R110

نقد و اقساط

ویلا دریا کنار – اجاره ویلا دریاکنار – ویلا در شمال
بابلسر
مساحت:
650 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R173

نقد و اقساط

اجاره ویلا در دریاکنار – اجاره ویلادرشمال – ویلا اجاره ای در شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
80 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R188

نقد و اقساط

ویلا ساحلی در شمال – ویلا شهرکی در شمال – ویلا در بابلسر
بابلسر
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R200

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0