ساحلی در بابلسر

خرید ساحلی در بابلسر

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نزدیک به ساحل و به معمولا دید به دریا دارند یا فاصله حداقل 5 دقیقه ای تا دریا دارند.


فروش واحد شهرکی در بابلسر
بابلسر
مساحت:
5,000 متر
2 خواب
1 حمام

2.200 میلیارد

کد: 8049

نقدی

خرید ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
مساحت:
700 متر
4 خواب
3 حمام

125 میلیارد

کد: 4470

نقدی

خرید ویلا دریاکنار
بابلسر
مساحت:
290 متر
3 خواب
5 حمام

توافقی

کد: 2358

نقدی

خرید ویلا شهرک خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
560 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R825

نقد و اقساط

خرید ویلا خزرشهر – ویلا در شهرک خزرشهر – ویلا خزرشهر جنوبی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,090 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R109

نقد و اقساط

ویلا – دریاکنار – شهرک دریاکنار – فروش ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
513 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R1340

نقد و اقساط

فروش زمین در دریا کنار – خرید و فروش زمین در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R1321

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در دریا کنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
660 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R207

نقد و اقساط

ویلا در دریاکنار – ویلا دریاکنار – ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
700 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R186

نقد و اقساط

ویلا در دریا کنارشهرک برند – ویلا در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
660 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R208

نقد و اقساط

فروش ویلا دریاکنار – فروش ویلا در شمال – ویلاشمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
500 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R1342

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – شهرک دریا کنار – املاک یوسفی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
450 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R166

نقد و اقساط

ویلا در دریاکنار – ویلا شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
660 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R120

نقد و اقساط

مدرن ترین ویلاها – لوکس ترین ویلا ها – ویلا در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R164

نقد و اقساط

ویلا شهرک دریا کنار – ویلا در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
870 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R205

نقد و اقساط

دریاکنار – ویلا – شمال – بابلسر – شهرک دریاکنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
465 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R162

نقد و اقساط

فروش ویلا در شمال – ویلا دریاکنار – ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
700 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R165

نقد و اقساط

اجاره ویلا در شهرک دریا کنار – اجاره ویلا دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
360 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R169

نقد و اقساط

ویلادرشمال – فروش ویلا در شمال – شهرک دریاکنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
520 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R161

نقد و اقساط

خرید ویلا در بابلسر – ویلا در شهرک خزرشهر شمالی – ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,037 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R123

نقد و اقساط

ویلا در خزرشهر – ویلا شهرکی در بابلسر – ویلا ساحلی در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R99

نقد و اقساط

اجاره ویلا در دریاکنار – اجاره ویلا روزانه در دریاکنار – اجاره ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
600 متر
0 خواب
0 حمام

توافقی

کد: R189

نقد و اقساط

ویلا شهرک خزرشهر – ویلا در شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,038 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R124

نقد و اقساط

خرید ویلا – ویلا لوکس – ویلا خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R100

نقد و اقساط

اجاره دریاکنار – ویلا در شمال – ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
200 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R175

نقد و اقساط

ویلادرشمال – ویلا شمال – فروش ویلابابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
400 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R144

نقد و اقساط

ویلا در بابلسر – ویلا در خزرشهر – ویلا فوق العاده در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R193

نقد و اقساط

ویلا اجاره در شمال – اجاره ویلا در دریاکنار – املاک یوسفی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R178

نقد و اقساط

ویلا در شمال – ویلا در شهرک دریا کنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,150 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R206

نقد و اقساط

ویلا شمال – ویلا ساحلی بابلسر – خرید ویلا شهرک دریاکنار
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,225 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R113

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0