ساحلی شهرک خزر شهر در بابلسر

خرید ساحلی شهرک خزر شهر در بابلسر

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


خرید ویلا خزرشهر – ویلا در شهرک خزرشهر – ویلا خزرشهر جنوبی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,090 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R109

نقد و اقساط

خرید ویلا در بابلسر – ویلا در شهرک خزرشهر شمالی – ویلا شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,037 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R123

نقد و اقساط

ویلا در خزرشهر – ویلا شهرکی در بابلسر – ویلا ساحلی در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,300 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R99

نقد و اقساط

ویلا شهرک خزرشهر – ویلا در شمال – خرید ویلا بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,038 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R124

نقد و اقساط

خرید ویلا – ویلا لوکس – ویلا خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,120 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R100

نقد و اقساط

ویلا در بابلسر – ویلا در خزرشهر – ویلا فوق العاده در شمال
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,000 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R193

نقد و اقساط

فروش ویلا بابلسر – ویلا شمال – ویلا در خزرشهر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
1,334 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R146

نقد و اقساط

معاوضه ویلا با زمین – خرید ویلا در بابلسر – ویلا شهرک خزرشهر شمالی
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
850 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R122

نقد و اقساط

ویلا اجاره – شهرک دریاکنار – ویلا در بابلسر
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
640 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R174

نقد و اقساط

لوکس ترین ویلا در ایران – ویلا شمال – برند ترین شهرک ها در ایران
بابلسر
فروخته شد
مساحت:
850 متر
خواب
حمام

توافقی

کد: R195

نقد و اقساط

ثبت رایگان ملک
ثبت رایگان ملک
پشتیبانی آنلاین 0