خرید ابولحسن آباد

ابولحسن آباد درجاده خانه دریا قرارگرفته که این جاده یک سمت به آمل منتهی میشود روستای ابولحسن آباد جز یکی از روستاهای محموداباد میباشد


زمین محمودآباد ابولحسن آباد کد 7598
محمودآباد
مساحت:
210 متر
0 خواب
0 حمام

840 میلیون

کد: 7598

نقدی

زمین محمودآباد کد 3382
محمودآباد
مساحت:
2,000 متر
0 خواب
0 حمام

10 میلیارد

کد: 3382

نقدی

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد کد
محمودآباد
مساحت:
800 متر
0 خواب
0 حمام

4 میلیارد

کد: 7576

نقدی

زمین محمودآباد ابوالحسن آباد کد 4464
محمودآباد
مساحت:
1,200 متر
0 خواب
0 حمام

3 میلیارد

کد: 4464

نقدی

پشتیبانی آنلاین 0