آپارتمان ساحلی

خرید آپارتمان ساحلی

ویلاهای ساحلی در کنار آپارتمان های ساحلی و زمین های همجوار با قیمت مناسب و سند تک برگ بسیار نردیک به ساحل و بعضا دید به دریا را دارند


آپارتمان محمودآباد کد 7581
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

3.105 میلیارد

کد: 7581

نقدی

آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود کد 5699
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
125 متر
3 خواب
3 حمام

3.350 میلیارد

کد: 5699

نقد و اقساط

خرید پنت هاوس سرخرود خط دریا کد 5142
سرخرود
مساحت:
300 متر
3 خواب
3 حمام

20.050 میلیارد

کد: 5142

نقد و اقساط

آپارتمان لب ساحل در سرخرود کد 5602
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
133 متر
3 خواب
2 حمام

4.550 میلیارد

کد: 5602

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی سرخرود خط دریا کد 3453
سرخرود
مساحت:
87 متر
3 خواب
2 حمام

2.850 میلیارد

کد: 3453

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی  در سرخرود خط دریا کد 5639
سرخرود
مساحت:
143 متر
3 خواب
3 حمام

5.050 میلیارد

کد: 5639

نقد و اقساط

آپارتمان در خط دریا سرخرود کد 5636
سرخرود
مساحت:
120 متر
2 خواب
2 حمام

11 میلیارد

کد: 5636

نقد و اقساط

آپارتمان در سرخرود خط دریا ساحلی کد 5642
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
128 متر
2 خواب
2 حمام

4.650 میلیارد

کد: 5642

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 5728
محمودآباد
مساحت:
143 متر
2 خواب
1 حمام

5.050 میلیارد

کد: 5728

نقد و اقساط

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 5701
سرخرود
مساحت:
700 متر
2 خواب
2 حمام

50.050 میلیارد

کد: 5701

نقد و اقساط

آپارتمان پلاک اول محمودآباد کد 3965
محمودآباد
مساحت:
135 متر
2 خواب
2 حمام

6.100 میلیارد

کد: 3965

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرودکد 2675
سرخرود
مساحت:
140 متر
2 خواب
1 حمام

7.700 میلیارد

کد: 2675

نقدی

آپارتمان ساحلی محمودآباد کد 3855
محمودآباد
مساحت:
120 متر
2 خواب
1 حمام

4.250 میلیارد

کد: 3855

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی خط دریا سرخرود کد 3765
سرخرود
مساحت:
202 متر
3 خواب
1 حمام

15.050 میلیارد

کد: 3765

نقد و اقساط

آپارتمان محمودآباد کد 7582
محمودآباد
مساحت:
200 متر
3 خواب
3 حمام

5.550 میلیارد

کد: 7582

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 5380
سرخرود
مساحت:
135 متر
3 خواب
2 حمام

5.265 میلیارد

کد: 5380

کلید تحویل

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 7558
سرخرود
مساحت:
3,400 متر
2 خواب
2 حمام

3.136 میلیارد

کد: 7558

نقدی

آپارتمان پلاک اول خط دریا سرخرود کد 7225
سرخرود
مساحت:
155 متر
2 خواب
2 حمام

5.890 میلیارد

کد: 7225

نقد و اقساط

مجلل ترین پنت هاوس شمال کشور در سرخرود کد ۴۵۸۸
سرخرود
فوری
ویژه
مساحت:
710 متر
4 خواب
3 حمام

توافقی

کد: 4588

نقد و اقساط

آپارتمان سرخرود کد 1471
سرخرود
مساحت:
340 متر
4 خواب
2 حمام

8.500 میلیارد

کد: 1471

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد 7541
محمودآباد
مساحت:
200 متر
2 خواب
1 حمام

2.700 میلیارد

کد: 7541

نقدی

آپارتمان پرنیان خزر سرخرود کد 7219
سرخرود
مساحت:
72 متر
2 خواب
2 حمام

توافقی

کد: 7219

نقد و اقساط

آپارتمان ساحلی سرخرود کد 1860
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

9 میلیارد

کد: 1860

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 2191
سرخرود
مساحت:
283 متر
3 خواب
2 حمام

9.500 میلیارد

کد: 2191

نقدی

آپارتمان محمودآباد کد7580
محمودآباد
مساحت:
1,500 متر
3 خواب
2 حمام

6.660 میلیارد

کد: 7580

نقدی

آپارتمان فریدونکنار کد 7579
فریدونکنار
مساحت:
1,300 متر
3 خواب
2 حمام

6.600 میلیارد

کد: 7579

نقدی

آپارتمان سرخرود کد 1859
سرخرود
مساحت:
185 متر
2 خواب
2 حمام

7 میلیارد

کد: 1859

نقدی

آپارتمان خط دریا سرخرود کد 1429
سرخرود
مساحت:
165 متر
3 خواب
2 حمام

4.455 میلیارد

کد: 1429

نقدی

آپارتمان محمودآباد پلاک اول کد7575
محمودآباد
مساحت:
90 متر
2 خواب
1 حمام

2.340 میلیارد

کد: 7575

نقدی

آپارتمان خانه دریا کد ۳۹۸۹
سرخرود
فروخته شد
مساحت:
80 متر
1 خواب
1 حمام

3.500 میلیارد

کد: 3989

نقد و اقساط

پشتیبانی آنلاین 0